Ekonomisk visualisering

Ladda in bokföring från ert ekonomisystem Visualby visualiserar och analyserar er data automatiskt. Grafer, tabeller och nyckeltal direkt från er bokföring.

  • Grafer
  • Tabeller
  • Budget
  • Nyckeltal
  • Analys
  • Uppföljning